فهرست تفکیکی دانشگاه های تازه تاسیس:

(این دانشگاه ها در دفترچه ی انتخاب رشته سال 91 موجود نبودند)

 

روزانه و شبانه

دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی - اسداباد همدان

دانشگاه کوثر بجنورد

دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام

مجتمع آموزش عالی سراوان

دانشکده علوم پزشکی بهبهان

آموزشکده فنی اسفراین

دانشکده فنی و مهندسی گرمسار

مجتمع آموزش عالی اردکان

مرکز آموزش عالی شهرضا

مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا

مرکز آموزش عالی ممسنی

مرکز آموزش عالی کاشمر

مرکز آموزش عالی گناباد

 

 

غیر انتفاعی

موسسه غیرانتفاعی آل طاها - تهران

موسسه غیرانتفاعی بهار اندیشه - چابهار

موسسه غیرانتفاعی پل دختر - پل دختر لرستان

موسسه غیرانتفاعی ثامن - نیشابور

موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران

موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد

موسسه غیرانتفاعی دانش البرز - قزوین

موسسه غیرانتفاعی رحمان رامسر

موسسه غیرانتفاعی ساعی - گرگان

موسسه غیرانتفاعی سناباد - چناران

موسسه غیرانتفاعی فاطمیه - شیراز

موسسه غیرانتفاعی فردوسی طوسی - مشهد

موسسه غیرانتفاعی فروغ دانش - یاسوج

موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج

موسسه غیرانتفاعی چهل ستون - اصفهان

موسسه غیرانتفاعی رسام کرج

موسسه غیرانتفاعی سبحان - نیشابور

موسسه غیرانتفاعی شهر آفتاب - خمین

موسسه غیرانتفاعی ابن یمین - سبزوار

موسسه غیرانتفاعی بیهق - سبزوار

موسسه غیرانتفاعی پالایش - خمینی شهر

موسسه غیرانتفاعی پویا - یاسوج

موسسه غیرانتفاعی صنعتی مراغه - مراغه

موسسه غیرانتفاعی علامه حلی - چالوس

موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری اریان - امیرکلا (بابل)

موسسه غیرانتفاعی علوم و فنون خوارزمی - قشم

موسسه غیرانتفاعی مهر آیین - بندرانزلی

موسسه غیرانتفاعی ندای دانش - بندر عباس

موسسه غیرانتفاعی قرآن و حدیث قم

دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث قم

موسسه غیرانتفاعی موج - بندرانزلی

موسسه غیرانتفاعی پارس رضوی - گناباد
موسسه غیرانتفاعی رفاه - تهران

 

پیام نور

دانشگاه پیام نور تهران- تهران غرب

دانشگاه پیام نور تهران- تهران شرق

دانشگاه پیام نور تهران- تهران شمال

دانشگاه پیام نور تهران- تهران جنوب