بروزرسانی 4 شریف 92
بارگذاری شده در تاریخ:19 مرداد
اعمال اصلاحیه سنجش

دانلود فرمها
 با آزمون و بدون آزمون
نکات مهم
برای کاربران نرم افزار شریف 92
توصیفی کلی
از شیوه نوین آموزش پزشکی
فهرست رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 91 معرفی ۱۰ دانشگاه برتر غیرانتفاعی ایران
معرفی رشته مهندسی اپتیک و لیزر معرفی رشته فناوری اطلاعات سلامت
معرفی رشته مهندسی مکاترونیک     معرفی رشته علوم مهندسي
کارکردهای متناسب با انتخاب رشته آزمون سراسری 92:
1- انتخاب رشته با آزمون با روش های پنجگانه و قابلیت های مشاور محور
2- انتخاب رشته بدون آزمون
3- انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی
ارائه ی پرینت های جداگانه به تفکیک هر یک از اقسام انتخاب رشته
 
 
قابلیت های کاربری تخصصی و ویژ گی های انحصاری شریف 92
• اعمال تغییرات و تمهید کارکردهای متناسب با انتخاب رشته کنکور سراسری 92
• بخش مشاوریار با قابلیت هایی از قبیل: امکان مشاهده دفترچه انتخاب رشته، امکان جستجوی نام یک رشته – گرایش در تمام دانشگاه ها و ...
• شیوه های تخصصی پنجگانه در اجرای فرآیند انتخاب رشته.
• امکان رجوع مجدد به انتخاب رشته ی انجام شده برای هر داوطلب.
• عدم نیاز به ورود مجدد اطلاعات کارنامه ای داوطلب در صورت تمایل وی به انتخاب رشته مجدد.
• ارائه جداول آماری برای هر انتخاب رشته.
• درج علائم ویژه در کنار نام رشته - شهرهایی که در ستون توضیحات دفترچه انتخاب رشته شرایط خاصی برای آنها تصریح شده است. مدلول کلی هر یک از علائم در انتهای فهرست خروجی درج می گردد.
• امکان تخصیص اولویت به رشته – شهرهای بومی
• امکان تعیین شیوه ی اعلام بخت قبولی در فهرست خروجی ( در صورت انتخاب گزینه ی « کیفی» بخت قبولی به شیوه ی کیفی و در صورت انتخاب گزینه ی«کمّی» بخت قبولی به شیوه ی کمّی اعلام می گردد).
• طی مراحل انجام انتخاب رشته نرم افزاری در سریعترین زمان ممکن.
• تکمیل و بهینه سازی «فهرست دانش آموزان» با قابلیت چاپ و ذخیره به فرمت Excel و PDF.
• امکان ذخیره خروجی نرم افزار (فهرست رشته - شهرهای پیشنهادی) به فرمت Excel و PDF
• امکان ثبت هزینه های دریافتی از مراجعین.
• تطبیق داده شده با گزینش بومی 60 درصدی در رشته های پر طرفدار.
• تطبیق داده شده با گزینش بومی 80 درصدی در سایر رشته ها.
• تطبیق داده شده با گزینش بومی (مرکز محور) 70 درصدی در رشته های پیام نور.
• تطبیق داده شده با گزینش استانی در رشته های شبانه.
• تطبیق داده شده با گزینش ناحیه ای در رشته های غیر انتفاعی.
• و قابلیت های فراوان دیگر

قابلیت های منحصر به فرد پیشین نرم افزار انتخاب رشته شریف 92 1. سورت رشته- شهرها تحت نظارت عملکردی الگوریتم تعیین مطلوبیت رشته- شهر.
2. حساسیت فعال نرم افزار به رتبه در زیر گروه ها - که رقابت اصلی در آنها صورت می گیرد.
3. اعلام نظر در باب بخت قبولی داوطلب در رشته- شهرهای تازه تاسیس.
4. امکان انتخاب یک تا شش رشته الویت دار و لحاظ آن در خروجی برنامه.
5. امکان انتخاب یک تا شش شهر الویت دار و لحاظ آن در خروجی برنامه.
6. امکان تنظیم تعداد رشته- شهرهای مندرج در فهرست خروجی برنامه (100- 400).
7. امکان تنظیم تناوب رشته- شهرها در هر یک از بازه های احتمالی. به عنوان مثال، مشاور محترم می تواند نرم افزار را به گونه ای تنظیم نماید که در خروجی آن تنها رشته- شهرهایی مندرج باشند که در آنها ، بخت قبولی داوطلب از درصدی معین ( مثلاً 60% ) بیشتر است.
8. ذخیره شدن اطلاعات کارنامه های مراجعه کنندگان و ثبت زمان مراجعه هر یک از آنها.
9. و ...

قابلیت های عمومی
1. محاسبه احتمال قبولی داوطلب بر اساس رتبه منطقه ای رتبه کشوری و رتبه در زیرگروه ها.
2. امکان حذف رشته ها و رشته - گرایش های نامطلوب داوطلب.
3. امکان حذف استان ها و شهرهای نامطلوب داوطلب.
4. محاسبه بخت قبولی در هر یک از رشته های استانی ، ناحیه ای ، قطبی و کشوری بر اساس استان بومی داوطلب.
5. و ...


مستحضريد که کانون فرهيختگان شريف با هر چه کارا تر کردن اطلاعات خام ( رتبه افرد قبول در هر يک از رشته- شهرها ) در چارچوب نظريه علمي، استانداردهاي برنامه نويسي نرم افزارهاي انتخاب رشته را ارتقاء داد و خوشبختانه تطبيق نتايج پيش بيني ها با واقعيات پذيرش دانشجو هم عنان با اقبال مشاوران و داوطلبان نشان داد که فرضيه ي حاکم بر اين نظريه، در عين نوآوري و جسارت، صحيح بوده است.

سياق اولويت بندي رشته- شهرها به اقتضاي منطق حاکم بر نرم افزار پيشرفته ي تعيين مطلوبيت رشته- شهر، واجد همان قدرت پيش بيني گري عالمانه ايست که هر نظريه ي علمي وجاهت خود را از اتصاف به آن مي يابد. در واقع، تا پيش از عرضه ي نسل جديد نرم افزارهاي انتخاب رشته کانون فرهيختگان شريف سورت نرم افزار صرفاً بر اساس رتبه افرد قبول در سال پيش از عرضه نرم افزار انجام مي شد و اين نحوه همواره اعلام و به آن افتخار مي شد اما کارشناسان خبره و مشاوران کارکشته ي موسسات آموزشي همواره با اين پرسش موجه درگير بودند که چگونه مي توان بر حسب تصادفات پر تعداد و گمراه کننده هر ساله، که اقبال داوطلبان را در سيطره نسبي خود دارد، به داوطلبان سال جديد ذهنيت مناسبي از حول و حوش احتمالي رشته- شهرها ارائه داد.

في الواقع الگوريتم «تعيين مطلوبيت» رشته- شهر که حاصل ماهها تلاش نخبگان عرصه نرم افزار نويسي و عالمان علم آمار است، پاسخ خردمندانه اي بود که اين پرسش موجه را، سراسر، اقناع ساخت.

کارکرد اصلي اين نرم افزار که بر اساس فرمول هاي استخراجي در چارچوب «نظريه اصول و پارامترها» مدون گشته، منطقي ساختن سورت و حذف تصادفات غير منتظره و مطلقاً غيرقابل اتکاست.

از ثمره تمهيدات اين بينش است که اطلاعات خام و همه جانبه نگري هوشمندانه الگوريتم توامان مي گردند و توان پيش بيني نرم افزار، دقتي باورنکردني مي يابد و داوطلبان درکي واقع بينانه از گستره ي امکاني رشته- شهرهاي متصور حاصل مي کنند و از دو عارضه ي همواره ي غافلگيري و ياس، مصون مي مانند.

کانون فرهيختگان شريف با افتخار در سال 1392 نيز نرم افزار انتخاب رشته و مشاوریار شريف 92 را  عرضه مي کند.

 
 

 


انتخاب رشته

انتـخاب رشـته هوشـمندانه و عالـمانه فرآیندی است هـمزمان دشوار و جذاب. هم جوان پـویا را نشـاط ذهنی می‌بـخشد، هم عزم و تـوانـایی او را می‌آزماید. نه می بـایسـت مرعوب دشـواری آن شد و نه بـاید جـاذبـه های آن را به هیـجان صـرف و وسواس های بی حاصل فروکاست. انتخاب رشته هم تمرین تصمیم گیری خردمندانه است و هم شاید از پرپیامد ترین تصمیماتی باشد که کیفیت آینده جوان را رقم می‌زند.
تلاش فرهیختگان شریف، همواره، حفظ پویایی این فرآیند بوده است؛ با همه دشواری هایش با همه جاذبه هایش.

ثبت فیش بانکی نمایندگان محترم گاج
دانلود فرم، راهنما، توضیحات، دفترچه
معرفی رشته های دانشگاهی
مشاهده ی محیط نرم افزار شریف 92
ورود به سامانه ثبت فیش بانکی
توصیفی کلی از شیوه نوین آموزش پزشکی
بروزررسانی شریف 92
رزرو وقت مشاوره
آگهی شریف 92 در سایت ایستگاه

 

- كليد اوليه آزمون سراسري سال 1392

 

- سؤالات گروههاي آزمايشي علوم رياضي و فني،‌علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبانهاي خارجي آزمون سراسري سال 1392

 

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در رابطه با متقاضيان شركت در گزينش رشته‌هاي تحصيلي دانشگاههاي فرهنگيان (مراكز تربيت معلم سابق) و تربيت دبير شهيد رجائي تهران وابسته به وزارت آموزش و پرورش در آزمون سراسري سال 1392

 

- اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در رابطه با پذيرش دانشجو براي رشته‌هاي تحصيلي داراي شرايط خاص دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و نحوه اعلام علاقمندي و انتخاب مورد و يا موارد رشته‌هاي تحصيلي خاص در آزمون سراسري سال 1392